Organisatie & Partners

Organisatie & partnersHet Jenevermuseum maakt (jong)volwassenen ’jeneverwijs’. Ze verwerven op een interactieve manier inzicht in de oorsprong, de ontwikkeling, de plaats en de perceptie van het product jenever. Het museum biedt een wetenschappelijk referentiekader voor jenevererfgoed én –actualiteit en stimuleert de waardering voor het product in al zijn facetten.

Het Jenevermuseum werkt beleidsmatig en uitvoerend aan het waarmaken van bovenstaande missie.
Het Jenevermuseum is een erkend museum (kwaliteitslabel toegekend door de Vlaamse Gemeenschap) en is ingedeeld in het regionale niveau (provinciale toekenning, waaraan werkingsmiddelen verbonden zijn).

Het Jenevermuseum maakt vierjaarlijks een beleidsplan op, waarin een collectie-, publieksbemiddelings- en communicatieplan vervat zitten. Je kan het recentste beleidsplan hiernaast downloaden.

In het jaarverslag rapporteert het museum over de werkzaamheden in het betreffende kalenderjaar. Ook de financiële jaarcijfers kan je hierin terugvinden.

Het museum wordt in zijn werking ondersteund door de vzw Nationaal Jenevermuseum Hasselt waarvan je de statuten en het huishoudelijk reglement hierlangs kan vinden.