Jeneverfeesten: Independent Booze Orchestra

Wals, swing, jazz, rock en veel meer...
Het vijfkoppige IBO is goed voor maar liefst 11 instrumenten
inclusief vocals. Ze brengen een mix aan muziekstijlen van wals
tot swing, van jazz tot rock en zorgen voor de nodige interactie
met het publiek.

Gratis toegang.